Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.