Art. 11. - Zasady prowadzenia polityki rozwoju. - Dz.U.2021.1057 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  11. 

(uchylony).