§ 13. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  13.
W czasie trwania kontroli kontroler ma wstęp na teren obiektów podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskania przepustki.