Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  16. Terminy przedawnienia roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, określone w § 3 ust. 3, liczy się od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że przedawnienie tych roszczeń w myśl przepisów dotychczasowych następuje wcześniej.