§ 6. - Zasady i terminy przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.35.326

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1999 r.
§  6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (Dz. U. Nr 143, poz. 922).