Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.
§  7. W razie ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia paczki bez podanej wartości wypłacać się będzie odszkodowanie za każdy kilogram lub jego część 2 franki w złocie, przy paczkach z podaną wartością w granicach wysokości podanej wartości.