§ 9. - [Adnotacje umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  9.  [Adnotacje umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu]
1. 
Protokolant pod kierunkiem przewodniczącego sporządza dla każdego zapisu adnotacje umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu.
2. 
Adnotacjom sporządzonym dla danego zapisu przyporządkowuje się metadane, o których mowa w § 4 ust. 1.