§ 13. - [Udostępnianie zapisu i jego adnotacji] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  13.  [Udostępnianie zapisu i jego adnotacji]
1. 
Zapis i jego adnotacje udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym w budynku sądu. Zapis i jego adnotacje mogą być udostępnione także za pomocą konta w systemie teleinformatycznym.
2. 
Z akt sprawy wydaje się na informatycznym nośniku danych zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku wraz z adnotacjami.