Art. 46. - [Podstawa wymiaru renty rodzinnej] - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1656 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2021 r.
Art.  46.  [Podstawa wymiaru renty rodzinnej]

Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi kwota ustalona w myśl art. 11, z tym że za podstawę wymiaru renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojskowym przyjmuje się kwotę, która stanowiłaby podstawę wymiaru renty dla tego inwalidy.