Art. 17. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. - Dz.U.2021.1656 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1656 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  17. 

(uchylony).