Art. 2. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  2.
1.
Zapatrzenie żołnierzy obejmuje:

A. Świadczenia pieniężne:

1)
rentę inwalidzką,
2)
dodatki do renty,
3)
zasiłek pogrzebowy.

B. Świadczenia w naturze:

1)
świadczenia lecznicze i położnicze,
2)
protezowanie,
3)
przysposobienie zawodowe,
4)
zapewnienie pracy,
5)
umieszczenie w domu rencistów,
6)
ulgi taryfowe przy przejazdach kolejami.
2.
Zaopatrzenie członków rodzin obejmuje:

A. Świadczenia pieniężne:

1)
rentę rodzinną,
2)
dodatki do renty,
3)
zasiłek pogrzebowy,
4)
odprawę.

B. Świadczenia w naturze:

1)
świadczenia lecznicze i położnicze,
2)
protezowanie,
3)
umieszczenie w domu rencistów.