Art. 14. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.23.98 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  14.

Wysokość renty dla inwalidów, których inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, wynosi miesięcznie:

Dla zaliczonych do grupy inwalidów

Procent podstawy wymiaru renty

do 1200 zł

od nadwyżki ponad 1200 zł do 2000 zł

od nadwyżki ponad 2000 zł

dla nie zatrudnionych i nie posiadających dochodu z innych źródeł

dla zatrudnionych lub posiadających dochód z innych źródeł

dla wszystkich rencistów

I

100

100

20

15

II

80

75

III

65

50