Art. 23. - [Podstawowe obowiązki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w toku wykonywania czynności służbowych] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  23.  [Podstawowe obowiązki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w toku wykonywania czynności służbowych]

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, a także wykonywania tych czynności w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której są podejmowane.