Art. 2. - [Zastrzeżenie używania nazwy "Żandarmeria Wojskowa" i skrótu "ŻW"] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  2.  [Zastrzeżenie używania nazwy "Żandarmeria Wojskowa" i skrótu "ŻW"]

Nazwa "Żandarmeria Wojskowa", jej skrót "ŻW" przysługuje wyłącznie służbie, o której mowa w art. 1 ust. 1.