Art. 15. - [Święto Żandarmerii Wojskowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  15.  [Święto Żandarmerii Wojskowej]

Świętem Żandarmerii Wojskowej jest dzień 13 czerwca.