Art. 13. - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe. - Dz.U.2021.1214 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1214 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  13. 

(uchylony).