Art. 13. - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  13. 

(uchylony).