Art. 11. - [Obowiązki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności służbowych] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  11.  [Obowiązki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności służbowych]
1. 
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności służbowych są obowiązani:
1)
nosić mundury;
2)
mieć przy sobie legitymację żołnierza Żandarmerii Wojskowej;
3)
mieć przy sobie odznakę identyfikacyjną żołnierza Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 40 ust. 2.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy wykonywaniu czynności ochronnych.