Art. 22. - Zakłady społeczne służby zdrowia i planowa gospodarka w służbie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.55.434

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  22.
1.
Minister Zdrowia w drodze rozporządzeń ustali kwalifikacje, wymagane od fachowych pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia i w administracji służby zdrowia oraz w porozumieniu z właściwymi ministrami - zasady powoływania na te stanowiska.
2.
Rozporządzenie o zasadach powoływania na stanowiska, wymienione w ust. 1, może przewidywać uzależnienie obsady stanowiska od zgody Ministra Zdrowia lub podległych mu władz.