§ 1. - Zakłady naukowe tudzież egzaminy, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej czynnej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.67.419

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1935 r.
§  1.
Zakłady naukowe tudzież egzaminy, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej czynnej służby wojskowej (obowiązkowej) w myśl art. 51 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 60, poz. 455), są oznaczone w załączniku do rozporządzenia niniejszego.