§ 3. - Zakaz używania francuskich nazw regjonalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.16.136

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1929 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.