Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.29.252

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 28 marca 1919 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 5 miljardów franków.

Art.  1.

Sejm upoważnia Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczki państwowej zagranicznej do wysokości 5 miljardów franków na warunkach możliwie dla skarbu najkorzystniejszych.

Art.  2.

Rząd przedłoży Sejmowi szczegółowy plan użycia funduszów wpłynąć mających, których użycie nastąpić może dopiero po zatwierdzeniu przez Sejm planu użycia.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie jej poleca się Ministerstwu Skarbu.