Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (Dz. U. poz. 144).