Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.
§  1.  Określa się wzór:
1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji przedsiębiorstwa w spadku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.