§ 3. - Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.779

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2014 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2014 r.