Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.243

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2017 r.
§  1.  Rozporządzenie określa wzór:
1) certyfikatu rozpoczęcia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) certyfikatu rozpoczęcia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) certyfikatu zakończenia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) certyfikatu zakończenia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu morskiego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) certyfikatu rozpoczęcia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) certyfikatu rozpoczęcia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) certyfikatu zakończenia budowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) certyfikatu zakończenia przebudowy statku wydawanego przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.