Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1847

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.
§  1.  Określa się wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.