Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.28.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 września 1969 r.
w sprawie wyznaczenia w Grodzisku Wielkopolskim tymczasowej siedziby dla Sądu Powiatowego w Nowym Tomyślu i zniesienia Wydziału Zamiejscowego tegoż Sądu.

Na podstawie art. 5 § 1 i 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyznacza się w Grodzisku Wielkopolskim w województwie poznańskim tymczasową siedzibę dla Sądu Powiatowego w Nowym Tomyślu.
§  2. Znosi się Wydział Zamiejscowy w Grodzisku Wielkopolskim Sądu Powiatowego w Nowym Tomyślu.
§  3. Tracą moc w częściach dotyczących Wydziału Zamiejscowego w Grodzisku Wielkopolskim:
1) § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496),
2) § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) (Dz. U. Nr 9, poz. 49).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.