§ 1. - Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w... - Dz.U.2022.814 - OpenLEX

§ 1. - Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.814

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  1. 
Wyznacza się Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe oraz czynności, o których mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.