Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  2.  Właściwy miejscowo prezes sądu apelacyjnego pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych sądów.