Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.451

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

DEKRET
z dnia 28 lipca 1921 r.
O wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Warszawy gruntów pod urządzenie targowiska dla hurtowego handlu warzywami.

Ma zasadzie art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. N° 14 poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 marca 1921 r. stanowię co następuje:
§  1. Zezwalam na wywłaszczenie na rzecz gminy m. st. Warszawy celem urządzenia targowiska dla hurtowego handlu warzywami działek, położonych w m. st. Warszawie pomiędzy ulicami: Wolską a Moczydło wraz ze znajdujące mi się na nich zabudowaniami, oznaczonych na planie № 26668 Sekcji Pomiarowej Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy, jak następuje: Emfiteutycznej Kolonji Wola № 59a/21a Jana Szymańskiego, powierzchni 9095.50 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji Wola № 59/21 Józefa i Karoliny Grottów, powierzchni 9275.00 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji Wola № 60/20 Ludwika Wawelberga, Jadwigi Berson, Michała Zygmunta Wawelberga i Wacława Wawelberga, powierzchni 20448.45 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji № 61/19 Wola Wacława Manduka, Antoniego Manduka, Stanisława Manduka, powierzchni 8793.63 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji № 61a/19a Wola Ludwiki z Dutkiewiczów Studzińskiej, powierzchni 8798.63 m. kw., Kolonji w Dobrach W. Wola № 62/147 Kazimiery Stanisławy Grabowskiej i Julji Heleny Pręczkowskiej, powierzchni 12513.00 m. kw., Kolonji w Dobrach W. Wola № 62/147A Sukcesorów Ignacego Pręczkowskiego, powierzchni 12851.00 m. kw., Kolonji Emfiteutycznej № 63/17 Wola Fiszela Speismana, powierzchni 5741.09 m. kw. i Abrama Truskiera, powierzchni 3865.85 m. kw., Kolonji Wola № 64/16 Aleksandra Wojde, Edwarda Treutlera, Karola Treutlera i Romualda Lesisza, powierzchni 12177.00 m. kw., Kolonji Wola № 65/15 Sukcesorów Marji z Kornatów Kuczewskiej, powierzchni 13454.00 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji Wola № 66, 71/14 Icyka Rubinlichta i Romana Ostrowskiego, powierzchni 13750 m. kw., Emfiteutycznej Kolonji Wola № 72, 73/10 Marji Joanny z Szymańskich Ofmańskiej, powierzchni 13900.00 m. kw.
§  2. Właścicielce części, wymienionej w art. 1 działki № 63/17 o powierzchni 3865.85 m. kw., Spółce Akcyjnej Warszawskiej Odlewni i Fabryki Maszyn "Metallum" pozostawia się ściśle na pięć lat od dnia wywłaszczenia prawo korzystania w charakterze użytkownika ze swej parceli i zabudowań z prawem dostępu od ulicy.