Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.452

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

DEKRET
z dnia 1 sierpnia 1921 r.
o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntu pod budową ulicy.

Na zasadzie art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. N; 14 poz. 162) oraz przy uwzględnieniu przepisów tegoż dekretu, dotyczących sposobu wywłaszczenia, a zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. postanawiam co następuje:
Dla przedłużenia ulicy Nawrót w m. Łodzi na przestrzeni od ul. Nowej do ulicy Zagajnikowej, zarządza się przymusowe wywłaszczenie na rzecz gminy m. Łodzi, działki własności Emila i Doroty małżonków Wilhelm, oznaczonej № 1099c na planie wykonanym przez geometrę Trąbczyńskiego w Łodzi dnia 24 sierpnia 1920 roku, o powierzchni do 2292.63 metrów kwadratowych.