Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.453

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

DEKRET
z dnia 1 sierpnia 1921 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza w mieście Płocku.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. P. P. № 14 poz. 162) oraz przy uwzględnieniu przepisów tegoż dekretu, dotyczących sposobu wywłaszczenia, a zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lipca b. r. stanowią co następuje:
Na potrzeby rozszerzenia cmentarza w m. Płocku zarządza się za stusznem i sprawiedliwem wynagrodzeniem przymusowe wywłaszczenie gruntów, położonych tamże na północnej stronie nowego cmentarza, a należących do Władysława, Mieczysława, Stanisława, Zofji i Kazimierza Drojeckich, Wandy Siennickiej wdowy i Jadwigi Jarockiej, i obejmujących ogólnej przestrzeni 4 morgi.