Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.
§  3. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2013, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 11,00 zł za dwa miesiące,
b) 16,30 zł za trzy miesiące,
c) 32,20 zł za sześć miesięcy,
d) 61,00 zł za rok kalendarzowy;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 36,20 zł za dwa miesiące,
b) 53,70 zł za trzy miesiące,
c) 106,30 zł za sześć miesięcy,
d) 201,40 zł za rok kalendarzowy.