§ 5. - Wyrób oraz obieg octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
§  5.
1.
Octy winne (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2) powinny zawierać nie mniej niż:
1)
10 g bezcukrowego ekstraktu w 1 litrze,
2)
1 g popiołu w 1 litrze,
3)
6% (wagowo) kwasu octowego.
2.
Octy winne nie mogą zawierać:
1)
dodatku kwasu octowego bądź innych kwasów organicznych lub mineralnych,
2)
gliceryny ponad 10% wytworzonej zawartości kwasu octowego,
3)
alkoholu ponad 1% (objętościowo).