[Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  44.  [Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]
1. 
Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. 
Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.