[Nieuprawnione wprowadzanie do obrotu napojów spirytusowych oznaczonych oznaczeniem geograficznym wpisanym na listę chronionych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Nieuprawnione wprowadzanie do obrotu napojów spirytusowych oznaczonych oznaczeniem geograficznym wpisanym na listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  41.  [Nieuprawnione wprowadzanie do obrotu napojów spirytusowych oznaczonych oznaczeniem geograficznym wpisanym na listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Kto, nie będąc uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego wpisanego na listę, wprowadza do obrotu napoje spirytusowe oznaczone takim oznaczeniem,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. 
Tej samej karze podlega kto używa w obrocie oznaczenia geograficznego wpisanego na listę z naruszeniem warunków zawartych w opisie napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę.
3. 
Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2.
4. 
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1-3 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.