Wypowiedzenie przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych,... - Dz.U.1961.26.130 - OpenLEX

Wypowiedzenie przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.26.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 1961 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 29 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515), nastąpiło dnia 12 stycznia 1961 r. wypowiedzenie przez Zjednoczoną Republikę Arabską powyższej Konwencji, której Syria była stroną.