Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.31.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 października 1969 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 17 Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. na siódmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1937 r. Nr 86, poz. 617), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 17 czerwca 1969 r. wypowiedzenie powyższej konwencji przez Szwecję.
Zgodnie z artykułem 17 powyższej konwencji wypowiedzenie to nabierze mocy w stosunku do Szwecji dnia 17 czerwca 1970 r.