Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.33.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 sierpnia 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 1966 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 14, poz. 69), zostało notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej wypowiedzenie powyższej konwencji przez Polskę dnia 24 czerwca 1966 r. Wypowiedzenie nabiera mocy obowiązującej dnia 24 czerwca 1967 r.