§ 8. - Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.33.168

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2000 r.
§  8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 24, poz. 174).