§ 14. - Wymierzanie kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczanie do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1967 r.
§  14.
Do postępowania odwoławczego mają odpowiednie zastosowanie przepisy §§ 5-9 i § 11.