Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.32.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 marca 1920 r.
w przedmiocie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.

W wykonaniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o stemplowaniu i wymianie banknotów koronowych emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski zarządza się co następuje:
Art.  1.

Termin rozpoczęcia wymiany i stemplowania koron oznacza się na dzień 19 kwietnia 1920 r.

Art.  2.

Wymiany i stemplowania będą dokonywały specjalne urzędy, których spisy ze wskazaniem miejsc urzędowania będą osobno ogłoszone.

Do czynności tych będą powołane:

1) Kasy Skarbowe i Urzędy Podatkowe,
2) oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej,
3) instytucje finansowe, którym Ministerstwo Skarbu poruczy przeprowadzenie wymiany pod nadzorem i kontrolą urzędnika skarbowego,
4) zespoły pracowników specjalnie przez władze skarbowe w tym celu utworzone, działające również pod bezpośredniem kierownictwem urzędnika skarbowego.
Art.  3.

W okresie od dnia 19 do 26 kwietnia włącznie będą przyjmowane do wymiany i stemplowania banknoty wyłącznie w odcinkach po 1.000 koron i po 100 koron; po tym terminie banknoty powyższe nie będą przyjmowane do wymiany i stemplowania i w myśl art. 2 i 4 ustawy z dnia 24 marca przestają one być prawnym środkiem płatniczym na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  4.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia wymiany i stemplowania banknotów koronowych w odcinkach po 50, 20, 10, 2 i 1 koronie zostaną określone w osobnem rozporządzeniu.

Art.  5.

W dniach 19, 20, 21, 22, 23, 24 kwietnia wszelkie czynności kantorów wymiany ulegają zawieszeniu.

Wszystkim innym instytucjom finansowym zabrania się w tymże czasie dokonywania jakichkolwiek operacji w walucie koronowej.