Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.46.206

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1996 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lutego 1996 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami artykułu 29 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., dokonana została w Warszawie dnia 19 lutego 1996 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie dnia 19 lutego 1996 r.