Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.4.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 listopada 1947 r.
o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 9 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r., nastąpiła w Warszawie dnia 13 listopada 1947 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.