Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.410

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej miedzy Polską a Turcją podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 15 umowy, handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 roku, została dokonana w Bernie, dn. 17 marca 1924 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy.