Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, dotyczącego używalności przez Polskę trzech budynków w Korzeniowie (Kurzebrack) oraz dostępu do tychże, podpisanego w Poznaniu dnia 23 czerwca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.610

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1927 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1927 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, dotyczącego używalności przez Polskę trzech budynków w Korzeniowie (Kurzebrack) oraz dostępu do tychże, podpisanego w Poznaniu dnia 23 czerwca 1923 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 15-go układu polsko-niemieckiego, dotyczącego używalności przez Polskę trzech budynków w Korzeniowie (Kurzebrack) oraz dostępu do tychże, podpisanego w Poznaniu dnia 23 czerwca 1923 r., ratyfikowanego zgodnie z ust. 1-ym art. 49-go Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 4 lipca 1927 r. nastąpiła w Warszawie wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu.