Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dn. 12 kwietnia 1930 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 23 traktatu między Polską a Holandią o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dn. 12 kwietnia 1930 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 27 stycznia 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego traktatu.