Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Luksemburgu dnia 29 października 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.728

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 grudnia 1930 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Luksemburgu dn. 29 października 1928 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 24 Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Luksemburgu dn. 29 października 1928 r., w dniu 3 grudnia 1930 r. nastąpiła w Luksemburgu wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wyżej wymienionego Traktatu.