Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 października 1952 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 19 konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r., nastąpiła w Sofii dnia 29 września 1952 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji wraz z protokołem końcowym.