Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.43.382

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 maja 1934 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej żeglugi powietrznej.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 25 konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 listopada 1931 r., dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji wymienione zostały w Warszawie dnia 4 maja 1934 r.